วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาว วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ วัดสมัยอยุธยา เที่ยววัด เที่ยววัดทำบุญ วัดพระขาว วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2470วัดแห่งนี้มีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ ปูนปั้นสีขาว

วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน เดิมชื่อวัดปัฎฐวีปัพพตาราม ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ แห่งเดียวในอำเภอบางปะกง (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) ห่างถนนประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวาวัดเขาดิน เป็นวัดที่จัดว่ายังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขาหิน ตามธรรมชาติที่สวยงาม และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะกง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นสำนักงานปฏิบัติธรรม

วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อก่อนบริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยกอไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม มีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และต้นสะตือใหญ่อยู่คู่วัดตลอดมา   ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2285 เจ้าอาวาสองค์แรก ไม่ปรากฏหลักฐาน จนมาถึงสมัยหลวงพ่อตรุด บ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรี อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าคณะตำบลในเวลาต่อมา ท่านเป็นครูสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานในละแวกวัด สอนทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน มาถึงสมัยหลวงพ่อแจ่ม กิตติสาโร ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณ ในสมัยนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านได้เป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

เพลงในวิดีโอนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ฟังโดยไร้โฆษณาคั่นด้วย YouTube Premium เพลง Commentary And Majhimnkaye Akusal ศิลปิน Harish Bhimani อัลบั้ม Preaching Of Buddha YouTube ได้รับอนุญาตจาก Times Music India (ในนามของ Times Music);