วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน เดิมชื่อวัดปัฎฐวีปัพพตาราม ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ แห่งเดียวในอำเภอบางปะกง (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) ห่างถนนประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา
วัดเขาดิน เป็นวัดที่จัดว่ายังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขาหิน ตามธรรมชาติที่สวยงาม และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะกง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นสำนักงานปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ประจำอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2546

ทางด้านหน้ามีอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาสักการะปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระอุโบสถ 2 ชั้น ด้านในชั้นบนประดิษฐานพระประธานและจะมีภาพเขียนพุทธประวิติของพระพุทธเจ้า

พระมหาธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 39 เมตร เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ.2540 ทรงระฆังคว่ำ เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ และได้รับพระราชทานนามจากสำนักพระราชวังว่า “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ตั้งอยู่บนยอดเขา

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือมาก เชื่อว่าขอพรสิ่งใด มักจะสำเร็จสมดังต้องการ จึงมักมีผู้คนนิยมเดินทางขึ้นมากราบไหว้

อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา
ชั้นล่าง – ประดิษฐานพระพุทธอภัยทาน เปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะกราบไหว้

บริเวณชั้นสอง – ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร 9 นิ้ว ขนาดความสูงพร้อมฐาน 20 เมตร

ถ้ำ – เชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่พระเจ้า ตากสินมหาราช ใช้พักทัพเมื่อเดินทางผ่านมา ปัจจุบันภายในถ้ำยังสามารถลงไปได้ ทางวัดติดไฟให้ความสว่างตลอดทาง

มณฑปเก่า ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พักกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก – เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านแถวนี้ให้ความเคารพนับถือมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *