วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไผ่ล้อม

เมื่อก่อนบริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยกอไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม มีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และต้นสะตือใหญ่อยู่คู่วัดตลอดมา

 

ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2285 เจ้าอาวาสองค์แรก ไม่ปรากฏหลักฐาน

จนมาถึงสมัยหลวงพ่อตรุด บ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรี อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าคณะตำบลในเวลาต่อมา ท่านเป็นครูสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานในละแวกวัด สอนทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน

มาถึงสมัยหลวงพ่อแจ่ม กิตติสาโร ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณ ในสมัยนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านได้เป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ปี พ.ศ.2471

หลวงพ่อเอียด อินฺทวํโส มีสมณศักดิ์ที่พระสุนทรธรรมานุวัตร

นามเดิมว่า ละเอียด พูลพร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2471 ณ บ้านเลขที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นายผัน นางเสงี่ยม พูลพร มีพี่น้องรวม 8 คน

ปฐมวัยเป็นเด็กขยันขันแข็ง ช่วยเหลือบิดามารดาทำงานบ้านอย่างตั้งใจ ชอบอ่านเรียนเขียนหนังสือ เข้าวัด บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2485 อายุ 14 ปี ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม โดยพระครูสุนทรวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดจันทราราม

ขณะเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ได้มีความจำเป็นเลิศ สามารถสวดท่องพระปาติโมกข์ได้ อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2491 ด้วยพระอุปัชฌาย์รูปเดียวกันกับที่บรรพชา

ขณะที่เป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ศึกษาธรรมวินัย สอบได้นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.2493 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส จนถึงปีพ.ศ.2497 จึงได้รับการแต่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลพระลูกวัดตลอดมา

พระสุนทรธรรมานุวัตร อายุ 87 ปี หรือหลวงพ่อเอียด พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัด ที่มรณภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ปัจจุบันมี พระครูสมุห์ วีระ ญาณสาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *