หลวงพ่อวัดน้อย วัดสิงห์สุทธาวาส บางไทร พระนครศรีอยุธยา

หลวงพ่อวัดน้อย วัดสิงห์สุทธาวาส บางไทร พระนครศรีอยุธยา

ขอแนะนำเส้นทางกราบขอพรองค์พระพุทธรูปประดิษฐานในโบสถ์โดดเดี่ยวไม่มีวัดที่ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อย ตั้งอยู่ในเขต อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้

แต่เดิมเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยครับ  องค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวมากราบขอพรกันมาก ดูที่องค์พระพุทธรูปปิดทองเต็มองค์ครับ  ส่วนองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยนั้นมีโบสถ์หลังเล็กๆ ชาวบ้านเรียกโบสถ์น้อยประดิษฐานองค์พระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่มากหรือเรียกกันเองว่าองค์น้อย แต่ไม่มีวัดครับ มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  โดยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีเจ้ามอญน้อยเดินทางมาจากภาคเหนือหรือล้านนาแล้วพักอาศัยในกรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่าป่วยหนักรักษาไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลถ้าหากโรคภัยไข้เจ็บหายแล้ว จะสร้างองค์พระพุทธรูปถวายและสร้างโบสถ์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เจ้ามอญน้อยก็หายจากอาการป่วยแล้วได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ต่อมาเมื่อชาวบ้านมากราบขอพรแล้วได้สมความปรารถนาจึงเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

Advertisement

สำหรับชื่อหลวงพ่อโบสถ์น้อยก็เหมือนกับหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทราราม ถนนอรุณอมรินทร์ ริมคลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และต่อมาหลวงพ่อโบสถ์น้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนมาเรียกหลวงพ่อวัดน้อยครับ ครั้งนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาโบสถ์น้อยหลังนี้ชาวบ้านจะเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าไปในโบสถ์เพื่อนมัสการขอพรหลวงพ่อวัดน้อย พอตอนเย็นๆชาวบ้านจะมาปิดโบสถ์ให้เป็นประจำทุกวันครับ  ปัจจุบันทางคณะกรรมการสงฆ์เห็นว่าไม่ถูกต้องจึงได้ดำเนินการจัดพระสงฆ์เข้ามาดูแลคล้ายๆ จะให้เป็นวัดน้อยครับ

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าประดิษฐานอยู่ด้วย เหตุผลตามที่เล่าขานโดยชาวพม่าในเขต จ.สุพรรณบุรีได้นิมิตเห็นหลวงพ่อโบสถ์น้อยเป็นมงคลยิ่งจึงดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานในโบสถ์น้อยโดยไม่รู้จักเลยว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยอยู่ไหน เมื่อขับรถยนตร์มาอยุธยาก็ถามหาหลวงพ่อโบสถ์น้อยจนพบหลวงพ่อโบสถ์น้อยและได้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าประดิษฐานในโบสถ์น้อยตามนิมิตครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *