วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาว

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเก่าแก่

วัดสมัยอยุธยา

เที่ยววัด

เที่ยววัดทำบุญ

วัดพระขาว

วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2470
วัดแห่งนี้มีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ ปูนปั้นสีขาว ปางมารวิชัยพระโขนงโก่งยาว พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร 40 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่นชุกชี ปิดทองประดับกระจก ปัจจุบันองค์พระพุทธรูปอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดพระขาว” จนกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันจนทุกวันนี้ และยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติภายในพระอุโบสถอีกด้วย

“หลวงปู่ทิม อัตตะสันโต” หรือ พระคุณเจ้าหลวงพ่อ พระครูสังวรสมณกิจ เดิมชื่อ “ทิม ชุ่มโชคดี” เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2456 ปีฉลู ที่ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพิกุล 1 พรรษาแล้วย้ายมาอยู่ที่วัดพระขาวแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ.2492 และขึ้นเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2498 ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนได้นักธรรมเอก
พ.ศ. 2510 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำเต้า ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
พ.ศ. 2512 ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสังวรสมณกิจ
อีกทั้งยังพัฒนาวัดพระขาวจนเจริญรุ่งเรือง หลวงปู่ทิมได้มรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2552 รวมสิริอายุได้ 96 ปี 61 พรรษา

ศาลาเรือนไม้ หรือ มณฑปลายรดน้ำ อัตตสันตมหาเถราจารย์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทิม เปิดให้ปิดทองสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในมณฑปนี้มีศิลปะลายรดน้ำ เป็นงานศิลปกรรมที่นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงของบรรพบุรุษครูช่างไทย มีการคิดค้นกรรมวิธีการสร้างสรรค์การใช้วัสดุธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น ยางรัก กาวกระถิน หินหรดาล และทองคำเปลว ผลงานดังกล่าวปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยล้านนามาจนถึงรัตนโกสินทร์ ได้พัฒนาสูงสุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ และมีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ภาพไตรภูมิ ได้นำเสนอความคิดเรื่องแผ่นดินธรรมราชา ภาพมงคล 108 ทศชาติชาดก พุทธประวัติ วิปัสสนาญาน ธุดงควัตร อสุภกรรมฐาน และปริศนาธรรม เป็นต้น

ส่วนศาลาเรือนไม้อีกหลังเป็นที่เก็บสังขารหลวงปู่ทิม ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะมรณภาพ ไปแล้วก็ยังคงมีญาติโยมหลั่งไหลมากราบสังขารหลวงปู่ทิมไม่ขาด คือ หอไตรลายกำมะลอ
ลายกำมะลอ หมายถึง งานจุลศิลป์ที่ทำอย่างกระบวนงานศิลปกรรมจีน โดยมีกรรมวิธีที่ทำต่อจากลายรดน้ำเป็นเทคนิคการเขียนสีบนพื้นลวดลายไทยที่ปิดทองคำเปลวไว้เรียบร้อยแล้ว คือ เขียนเป็นภาพบุคคล และสัตว์ เว้นทิวทัศน์ไว้สำหรับเขียนสีและตัดเส้นขอบด้วยทองคำเปลว ลายกำมะลอในหอไตรนี้ คือ ไตรภูมิกถา แสดงถึงหลักปฏิบัติให้คนทั้งหลายยึดมั่นในคุณธรรม ให้มีความรับผิดชอบชั่วดี มุ่งหวังประกอบแต่กุศลกรรม โดยหวังผลสูงสุด คือ พระนิพพานไตรภูมิ หมายถึง ที่อยู่ของสัตว์ 3 สถานที่ ซึ่งสัตว์ผู้ที่เกิดมาในภพทั้ง 3 ภูมินี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพาน ได้แก่

  1. กามภูมิ เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีจิตติดข้องในกามคุณ คือ อบาย 4 มนุษย์โลก และสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น

  2. รูปภูมิ เป็นที่อยู่อาศัยของพรหมผู้ได้รูปญาณ คือ รูปพรหมทั้ง 16

  3. อรูปภูมิ เป็นที่อยู่อาศัยของพรหมผู้ได้อรูปฌาน คือ อรูปพรหม 4

ด้านหลังวัดออกไปทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มี มัจฉาธานี เป็นจุดให้อาหารปลา มีปลามากมายหลายชนิด

วัดพระขาวเปิดให้เข้าชมทุกวันครับ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *