สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 17th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

ผู้ว่าฯ นักปั่น สุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ่อเมืองชัยนาท

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มีพื้นเพเป็นคนจังหวัดตราด เป็นลูกคนที่ 3 จากพี่น้องทั้งหมด 6 คน ด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ชอบข่าวการเมือง จึงมีความใฝ่ฝันและตั้งใจอยากทำงานในสายงานนักปกครองเท่านั้น หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และโท คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงก้าวเข้าสู่เส้นทางนักปกครองอาชีพโดยเริ่มจากการเข้ารับตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในปี 2531  และโยกย้ายไปประจำพื้นที่อื่นตามระบบ ก่อนเข้าสู่สายงาน “ผู้ว่าฯ” โดยถูกเรียกตัวให้มาช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในปี 2548-2549 จากนั้นจึงขึ้นตำแหน่ง “รองผู้ว่าฯ” ครั้งแรกที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2551 และย้ายไปเป็นรองผู้ว่า จังหวัดนครนายก ในปี 2552 และขึ้นเป็นผู้ว่าฯ ครั้งแรกในปี 2553 ที่จังหวัดนครนายกเช่นกัน ในปี 2556 ย้ายไปประจำที่ จังหวัดสระบุรี  และ ในปี 2557 มาประจำที่จังหวัดชัยนาท

นิตยสาร dConnect Magazine ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ท่านผู้ว่าฯ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพรวมและศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท รวมถึงความพร้อมในการดำเนินงานหลากหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ 12 เดือนแห่งการปั่นที่มุ่งพัฒนาชัยนาทสู่เมืองจักรยานแบบยั่งยืน

19-31 ผู้ว่าฯ

ศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานเก่าแก่หลายร้อยปื นักวิชาการได้ศึกษาไปจนถึงสมัยทราวดี นั่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชัยนาทมีความเก่าแก่มาก และในความเก่าแก่นั่นยังมีหลักฐานเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความสำคัญและมีคุณค่าที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นเมืองเก่าแก่ ชัยนาทจึงมีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญอยู่มากมาย เช่นหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อโม หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม และก็ยังมีหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ หลวงพ่อวิชา วัดศรีมณีวรรณ และอีกมากมายซึ่งเป็นระดับเกจิอาจารย์ซึ่งดังของชัยนาททั้งสิ้น และก็มีวีรบุรุษขุนสรรค์ วีรบุรุษค่ายบางระจันบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เมืองสรรคบุรี ชัยนาท

ด้านที่เป็นองค์ความรู้ ชัยนาทเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร การเพาะปลูกข้าว มีศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด แม้แต่หน่วยงานวิชาการของกระทรวงเกษตรต่างๆ ก็มีอยู่ที่ชัยนาทหลายหน่วยงาน เพราะความที่เรามีระบบชลประทานที่ดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาต่างๆ เหล่านี้จึงตกเป็นมรดกตกทอดของชาวชัยนาท เรามีชาวนาที่มีความรู้ความสามาถ สามารถเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวขายได้เกวียนละเป็นแสน ฉะนั้นความสวยงามของที่ราบลุ่ม ของงภูเขา ของแม่น้ำ ของวัฒนธรรม ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมของคนไทยต่างเป็นจุดแข็งของชัยนาท และยังมีสินค้า OTOP สวนนก และส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งของจังหวัดชัยนาททั้งสิ้น

แต่การเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางจากทางน้ำเป็นถนนทำให้ชัยนาทจากแต่ก่อนที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางในทางคมนาคมขนส่งเปลี่ยนไป เพราะถนนที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ห่างจากชุมชนเกินไป ที่ผ่านมาจุดแข็งดังกล่าวข้างต้นก็เลยไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมามากนัก เพราะความที่คนชัยนาทไม่ได้สนใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือไม่ได้สนใจที่จะทำมาหากินในเรื่องบริการ สนใจแต่ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่จำนวนมาก เราก็เลยทอดทิ้งมันไป แต่ในขณะนี้เราได้ค่อยๆ เปิดมันขึ้นมา ผมมั่นใจว่าเราจะทำให้ชัยนาทเป็นจุดสนใจของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกทำลายไปเพราะความเจริญ ชัยนาทจึงเหมาะกับคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติ  ใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่จะมาขี่จักรยาน มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพักผ่อน

19-31 ผู้ว่าฯ2

19-31 ผู้ว่าฯ3

19-31 ผู้ว่าฯ4

“ชัยนาทเมืองจักรยาน” ส่งเสริมให้คนใช้จักรยาน ให้เป็นวิถีชีวิต

เหตุผลของการมุ่งพัฒนาชัยนาทสู่เมืองจักรยานนั้น เนื่องจากจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่งดงาม มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ผู้คนเป็นมิตร  ที่สำคัญก็คือชัยนาทมีถนนที่สามารถรองรับนักปั่นร่วมกับรถยนต์ทั่วไปอยู่มาก เพราะฉะนั้นเมื่อมาประกอบกับการพิจารณาถึงเรื่องการทำให้คนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว ให้บริสุทธิ์ยั่งยืนไม่ถูกทำลายจากภาวะโลกร้อน จักรยานก็เป็นวิถีชีวิตที่เป็นคำตอบอย่างหนึ่ง ฉะนั้นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนใช้จักรยานให้เป็นวิถีชีวิตและเป็นการออกกำลังกาย ก็เป็นจุดที่คนชัยนาทเห็นพ้องต้องกัน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ว่าเราจะขับเคลื่อนให้ชัยนาทเป็นเมืองจักรยาน เป็นเมืองที่คนใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตให้ได้ ฉะนั้นการจะทำให้เป็นวิถีชีวิต ทำเล่นๆ แค่วันสองวัน หรือครั้งสองครั้งต่อปีไม่ได้ ต้องรณรงค์กันทุกวัน จึงต้องมีไฮไลท์ให้คนตื่นเต้น สนใจ เตรียมที่จะใช้ชีวิตบนหลังอานของจักรยานร่วมกัน ดังนั้นจึงกำหนดให้ชัยนาทเป็นปีแห่งจักรยาน เป็น 12 เดือนแห่งการปั่น คือทั้ง 12 เดือนจะจัดกิจกรรมปั่นโดยชูสิ่งดีๆ ของของจังหวัดทั้งเส้นทางการปั่น และของดีเมืองชัยนาทเช่น เดือนมกราคม ปั่น Show – off : Bike Show-off in Chai Nat เพราะชัยนาทเรามีดี มีจักรยานเก่าเยอะที่สุดเป็นระดับมิวเซี่ยม  เดือนกุมภาพันธ์  ปั่นคู่รัก : Love @ first bike in Chai Nat เพราะว่าเราต้องการให้คนชัยนาท หรือคนทั่วไปมีความรัก เพราะความรักเป็นเรื่องที่ดี เดือนมีนาคม ปั่นเปิดเมือง : Chai Nat Open Bike day เพื่อตอบโจทย์ว่าชัยนาทมีดี ลองมาดูแล้วคุณจะประทับใจ ส่วน เดือนพฤษภาคม จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย : Chai Nat Bike Downhill Championship และปั่นปลูกป่า ปั่นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเป็นไฟท์บังคับที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยจัดแข่งขัน โดยใช้ชัยนาทเป็นสนามแข่งขัน เก็บคะแนนสะสมประเภทดาวฮิว ในขณะเดียวกันเราเองก็เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ มีโอกาสมาปั่นเพราะเราต้องการให้เป็นวิถีชีวิตลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่เราก็ชวนให้มาปั่นปลูกป่าเพราะเป็นต้นฤดูฝนพอดี เดือนมิถุนายน ปั่น Unseen : Bike for the unseen in Chai Nat โดยปีนี้เราก็เปิดเกาะเมืองท้าวอู่ทองและบึงกระจับใหญ่ ใครจะรู้บ้างว่าชัยนาทมีเกาะ เนื้อที่เป็นร้อยไร่ ที่เรียกว่าปั่นอันซีน เพราะสามารถปั่นข้ามพื้นน้ำไปยังเกาะได้ หาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้ สนามไหนก็ไม่มี แต่มีที่ชัยนาท และใน เดือนธันวาคม ปั่นย้อนรอยเสรีไทย : Bike back to the memory of free Thai movement  เพราะเรามีประวัติศาสตร์เสรีไทย ดร.ป๋วย  อึ๊งอาภรณ์ อยากให้รู้ว่าท่านมากู้ชาติกู้แผ่นดินด้วยการกระโดดร่มลงที่หนองมะโมงชัยนาท เป็นต้น

19-31 ผู้ว่าฯ5

19-31 ผู้ว่าฯ6


ฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์
…..ปั่นปลูกป่า

โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์ จัดทำขึ้นเนื่องจากพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ของเขาขยายถูกบุกรุกแผ่วถางจนกลายเป็นเขาทะเลทราย จึงต้องทำการพลิกฟื้นให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ใบหญ้า และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ รวมถึงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ เพื่อทำให้เขาขยายซึ่งอยู่กลางเมืองชัยนาท ห่างจากศาลากลางเพียง 8 กิโลเมตร ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติดั่งเดิม ซึ่งในครั้งนี้ทางจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้งาน Go Go Green Save The Earth Save The Kayai Mountain  เพื่อให้พี่น้องนักปั่นและพี่น้องประชาชนร่วมกัน “ปั่นปลูกป่า” ซึ่งทุกคนสามารถเดินทางมาร่วมปลูกป่าได้แม้ไม่ได้มาปั่นจักรยาน เพื่อร่วมกันช่วยพลิกฟื้นเขาทะเลทรายนี้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
สาเหตุที่เลือกเอาเขาขยายเป็นจุดแรก เพราะเขาขยายมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหลวงมี น.ส.ล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็นหนังสือแสดงสิทธิในการขอใช้ประโยชน์หรือร่วมกันใช้ที่ดินในเขตราชพัสดุหรือเขตสาธารณประโยชน์  ออกโดยกรมที่ดิน  เป็น เอกสารสิทธิแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยอาจจะออกเป็นแปลงใหญ่รวมกันและระบุชื่อหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ไว้ได้) เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญคืออยู่กลางเมือง เราก็ระดมเอาความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนฟื้นฟูให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้มันหลากหลายทางธรรมชาติ โดยการเตรียมพื้นที่ เตรียมกล้าไม้ และเชิญชวนรณรงค์ให้คนทั้งนั่งรถมา ปั่นจักรยานมา ร่วมปลูกป่าด้วยกัน เพื่อทำให้เขาขยายกลับมาเป็นเหมือนปอดของคนชัยนาท เป็นสวรรค์ของคนชัยนาทและคนทั้งโลก ก็คือมีความหลากหลายในเรื่องของต้นไม้ใบหญ้า ให้มีน้ำตก มีลำธาร มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปี แล้วก็มีเส้นทางจักรยานเดินวิ่ง มีกีฬาผจญภัยจากการเดินป่า การเล่นจิ้งจอกเวหา หรือว่า โดดร่ม และไต่หน้าผา ให้ครบถ้วนอยู่ในนั้น ทำแบบมีดีไซน์ และก็มีระบบ แบบมีเป้าหมาย ให้คนอยู่กับชุมชนได้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นการคิกออฟ ที่มีคนหลายหมื่นคนมาร่วมกันสานฝัน ทั้งคนชัยนาทและคนจากทั่วประเทศมาช่วยกัน พื้นที่บางส่วนที่เรายอมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยเราก็จะทำให้ถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้เราก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์ หรือกลุ่มรักเขาขยาย และเปิดเรื่องของอาชีพให้ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่บูรณาการทุกภาคส่วนและน่าภาคภูมิใจเนื่องจากใช่งบประมาณหลวงน้อยที่สุด ส่วนใหญ่มาจากกระถินผ้าป่าที่ชาวบ้านเอามาช่วยกัน

ชาวชัยนาททุกเพศ ทุกวัย เรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ผมว่าชัยนาทโดดเด่นกว่าที่อื่น เพราะคนทุกรุ่นทุกวัยเราเปิดโอกาสให้เขาได้มีการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ AEC ตั้งแต่เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้ประกอบการ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงเรื่อง AEC มาให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องภาษา เรื่องการที่จะเอาจุดแข็งของเราไปต่อสู้ หรือ อยู่เติบโตร่วมกับ AEC อย่างไรให้รู้เท่าทัน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องภาษาเราก็จับมือกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับสถาบันราชภัฏ จับมือกับเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ ด้านภาษา วัฒนธรรม เรามี AFS  หรือ American Field Service (เป็นองค์การเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ มีประเทศสมาชิกมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในประเทศไทยโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ) มาช่วย เราทุ่มเทให้ชาวชัยนาททุกเพศทุกวัยได้รับความรู้ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ประทับใจของ AFS ประเทศไทย และจะมีการจัดชุมนุม yong reader ของอาเซียนที่ชัยนาทในเดือนสิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้ เป็นต้น เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเราเตรียมความพร้อมไว้มากและคนชัยนาทก็พร้อมและรู้เท่าทัน มีศักยภาพที่จะเปิดรับและเติบโตควบคู่ไปกับ AEC ได้อย่างแน่นอน

ฝากผู้อ่านนิตยสาร ลองแวะมา ชัยนาทเมืองสวรรค์ แดนดินที่ทุกคนโหยหา

จังหวัดชัยนาทมีความสมบูรณ์แบบ มีความสวยงามที่เพียบพร้อมในเรื่องของธรรมชาติ และวิถีชีวิต คุณสามารถที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของคนภาคกลาง ตั้งแต่ภาษา วัฒนธรรม อาหารการกิน ศิลปะ การแสดงได้ที่ชัยนาท คุณสามารถที่จะพาลูกหลานมา พักผ่อน ออกกำลังกาย หรือจะมาศึกษาในเรื่องนก เรื่องวิถีชีวิตชาวนา เรื่องธรรมชาติชาวสวน เรื่องปลาน้ำจืด หรือเรื่องท้องฟ้าจำลอง เรื่องต่างๆ นานาที่ชัยนาทได้อย่างสบายใจ เพราะชัยนาทเป็นเมืองที่ปลอดอบายมุข แต่เป็นเมืองเพื่อสุขภาพโดยแท้ ที่สำคัญที่สุดคือค่าครองชีพของชาวชัยนาทถูกมาก และก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เดินทางสะดวก มีความปลอดภัยสูง สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น อยากให้ท่านผู้อ่านได้ลองแวะมา ผมมั่นใจว่าใครที่มีโอกาสมาชัยนาทจะรักและคิดถึงชัยนาทเพราะว่า “ชัยนาทเป็นเหมือนสวรรค์ในแดนดินที่ทุกคนโหยหา” มีถนนคนเดินทั้งที่ในเมืองและที่คุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ มีแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม ไม่มีว้นที่น้ำจะเหือดแห้งไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาของชัยนาท เพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร สัตว์น้ำจืด หรือปลาจะมีอย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังมี โบราณสถาน โบราณวัตถุมากมายจนจารนัยไม่ไหว ฉะนั้นครั้งหนึ่งของชีวิตถ้าคุณได้มาชัยนาท มาแล้วก็ต้องมาอีกแน่นอนผมกล้ายืนยัน ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาพิสูจน์ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

 19-31 ผู้ว่าฯ7

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 17th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page