ชยพล ธิติศักดิ์

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 19th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

นายชยพล ธิติศักดิ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2558)

ด้วยระยะเวลาไม่ถึงปีที่ นายชยพล ธิติศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บรรลุตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

ด้วย วิสัยทัศน์ (VISION) “ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าว และสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมือง
แห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 

นิตยสาร dConnect Magazine ฉบับจังหวัดนครสวรรค์
ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าฯ ในการให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรม และการตื่นตัวของชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มีทั้งการดำเนินการแนวรุกและแนวรับในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาคัดเลือกให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2558) “นครสวรรค์เกมส์” ภายใต้สโลแกน “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” Friendship is eater than victory ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 และจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2559) “ปากน้ำโพเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ซึ่งท่านได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ในเการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้โดยละเอียด

14-34 ผู้ว่านครสวรรค์2

14-34 ผู้ว่านครสวรรค์22

14-34 ผู้ว่านครสวรรค์23

14-34 ผู้ว่านครสวรรค์24

14-34 ผู้ว่านครสวรรค์25

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 19th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page