สุรชัย ขันอาสา

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 19th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

นายสุรชัย ขันอาสา

14-23 ผู้ว่าปทุมฯ

ภาพรวมของจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมชื่อ “เมืองสามโคก” ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้เสด็จประพาส เมืองสามโคก มีพสกนิกรจำนวนมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำดอกบัวหลวงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเนืองแน่น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่ เพื่อให้เป็น สิริมงคลว่า “ประทุมธานี” และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนการสะกดนาม จังหวัดเป็น “ปทุมธานี”
ปทุมธานี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,565.856 ตรกม. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 46 กม. เเบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมเเก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนาธรรม และเอกลักษณ์อื่นๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

14-23 ผู้ว่าปทุมฯ2

14-23 ผู้ว่าปทุมฯ3

 

จุดเด่นและศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในหลายๆ ด้านและที่โดดเด่นมากที่สุดคือ

ปทุมธานี เป็น เมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub)
            เนื่องจาก ปทุมธานี มีมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไบโอเทค เอ็มเทค นาโนเทค เนคเทค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้หลากหลายสาขาอาชีพ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น

14-23 ผู้ว่าปทุมฯ4

14-23 ผู้ว่าปทุมฯ5

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 19th, 2016, หมวด บทความ, ผู้ว่าราชการ

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page