วิหารแปดเซียนแปดริ้ว

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 13th, 2016, หมวด highlight, บทความ

มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นกุศลสถาน ที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีศรัทธาในองค์วิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด(โป๊ยเซียนโจวซือ) และได้เข้าร่วมเป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ ๑๗ ในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ และดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการมูลนิธิ เลขที่ ๒๙ ก ปากตรอกข้าวหลาม ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ ๒๐ กว่าตารางวา มูลนิธิฯได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานการกุศลของจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประกอบการกุศล บำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือศพไร้ญาติ บริจาคโลงศพ และสุสานแก่ผู้ยากไร้ และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เสมอมา เมืองฉะเชิงเทรามีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว และสาธุชนที่มาสักการะองค์โป๊ยเซียนโจวซือเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้อาคารมูลนิธิแห่งเดิมคับแคบไม่สะดวกต่อการ จัดกิจกรรมคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้มีมติให้ นายเดชาวุฐ   ธีรภัทรไพศาล รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เลขที่๑๑ ถนนฉะเชิงเทรา – บางน้ำเปรี้ยว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับ วัดจีนประชาสโมสร จำนวน   ๒๔   ไร่ ก่อสร้างเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่หน้าอาคารเทวสถานฯ และได้ฉลองเปิดเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือและสิ่งศักดิ์สิทธ์ขึ้นประทับ ณ แท่นบูชาให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธากราบไหว้บูชาขอพร โดยมี นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และประธานกรรมการก่อสร้างเทวสถาน เป็นผู้ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เริ่มลงมือก่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรยโพธิ์สัตว์องค์ใหญ่ และพระโพธิสัตว์กวนอิม พระอรหันต์จี้กงต้นปี๒๕๕๙ ได้มีการจัดสร้างสวนพฤกษชาติและอัญเชิญพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พร้อมด้วย ๔ มหาโพธิสัตว์แห่ง ๔ ภูเขาใหญ่ ๑๘ อรหันต์หยกขาว และกำหนดเปิดสวนพฤกษชาติ และเบิกเนตรองค์พระในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทราได้รับเทวบัญชาจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือกำหนดจัดพิธีเปิดป้ายฉลองอุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์และสมโภชองค์พระทั้งสามเพื่อความเป็นสิริมงคลใน วันศุกร์ที่๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นการสืบพระพุทธศาสนาและเป็นสถ

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-1

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%992

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%993

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%994

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 13th, 2016, หมวด highlight, บทความ

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page