วัดสระลงเรือ

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด highlight

IMG_5831 4

วัดสระลงเรือ

         วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่ใน ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา วัดนี้มีเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ด้านในเรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ภายในวัดสระลงเรือยังหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ อุโบสถของวัดมี 2 ชั้น ชั้นล่างรอบโบสถ์มีเรือสุพรณหงส์ขนาดเล็ก ขนาบ และ ทางด้านรอบอุโบสถ ยังมีพระเกจิชื่อดังทุกภาคของประเทศ เทพเจ้าของจีน และของไทยอีกมากมาย และยังได้สร้างเมืองสวรรค์ และนรกไว้ใต้อุโบสถ เพื่อเตือนสติผู้คนให้ทำแต่ความดี และกำลังก่อสร้างรูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นไว้อีกหนึ่งองค์ ปัจจุบันมี พระครูเวฬุกาญจนวรร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

Screen Shot 2561-01-29 at 1.11.50 PM

          วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุประมาณ 400 – 450 ปี ไม่ปรากฏ หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ก็ได้แก่ โบราณวัตถุต่าง ๆ อันประกอบด้วย พระเจดีย์และพระปรางค์แบบก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 10 เมตร อย่างละ 1 องค์ ตั้งอยู่คู่กัน พระเจดีย์ด้านทิศใต้และพระปรางค์ด้านทิศเหนือ ซึ่งคาดว่าน่าจะจำลองมาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านหน้าของ พระเจดีย์และพระปรางค์ เดิมมีอาคารแบบก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 6 X 12 เมตร อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ อาคารนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระวิหารและน่าจะเป็นประธานวัตถุของวัด และภายในอาคารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย และด้านหน้าของอาคารเยื้องไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (ปัจจุบันขยายเป็นเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นที่ตั้งของเรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดสระลงเรือน่าจะถูกทิ้งร้างไปประมาณ150 – 160 ปี จนกระทั่งเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2470 ชาวบ้านจากถิ่นใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาทำไร่นาและหาของป่าในบริเวณดังกล่าว ได้มาพบซากโบราณวัตถุ ชาวบ้านเห็นที่ตั้งของวัดมีความเหมาะสม ที่จะเป็นชุมชน โดยเฉพาะการมีสระน้ำ จึงได้เข้ามาตั้งชุมชนบริเวณนี้อีกครั้ง และต่อมาก็ได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาจำพรรษา และได้ตั้งชื่อวัดขึ้นว่า”วัดสระลองเรือ” เพราะสมัยนั้นบริเวณนี้มีต้นไม้ขนาดอยู่มากจึงมีคนมาตัดต้นไม้ ขุดเรือแล้วนำไปทดลองในสระน้ำชาวบ้านจึงเรียกว่า สระลองเรือ แต่ด้วยสำเนียงการพูดที่เหน่อและห้วนสั้นทำให้เพี้ยนเป็น “สระลงเรือ” อย่างในปัจจุบัน

Image.aspx

ต่อมา นายจำเนียร ใคร่ครวญ ซึ่งเป็นชาวบ้านสระลงเรือโดยกำเนิด ได้เข้ามากราบขอพรจาก หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ (พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ซึ่งในปัจจุบันประทับอยู่ในวิหารแก้ว หน้าพระอุโบสถวัดสระลงเรือ หลังจากนั้น ชีวิตของนายจำเนียร ใคร่ครวญ ก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ต่อมานายจำเนียรจึงได้สร้างและบูรณะ วัดสระลงเรือ ให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะการสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ อนุสรณ์สถาน ลานเจดีย์ วิหารแก้ว เรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก และกำลังก่อสร้างรูปเหมือของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นไว้อีกองค์หนึ่ง โดยให้เหตุผลว่าตนได้รับพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ จึงได้ตั้งใจสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้เพื่อ ทดแทน แผ่นดินบ้านเกิดและทดแทนบุญคุณหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ (พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ที่ประทานมาให้แก่ตัวของนายจำเนียร ใคร่ครวญและครอบครัว

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด highlight

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page