วัดเขาสูงแจ่มฟ้า

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด highlight

วัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดเขาสูงแจ่มฟ้า

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามใน ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ องค์พระพิฆเนศวร พระพุทธไสยาสน์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้สักการะบูชา โดยมีพระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกุขวิริโย พงษ์ธนจิรายุส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วัดเขาสูงแจ่มฟ้า เริ่มก่อสร้างสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522ได้รับการแต่งตั้งประกาศวัดขึ้นทะเบียนในพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ในพื้นที่ดิน 15 ไร่ หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยนาการุณ ปุญสิริ ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด มีพระครูวินัยธรเกียงไกร ติกุขวิริโย พงษ์ธนจิรายุส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน ภายหลังประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแล้วพระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกุขวิริโย ได้ดำเนินการเรื่อง การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามขั้นตอนต่างๆ จึงได้รับการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ิองพระราทานวิสุงคามสีมา ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พ.ศ.2550 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 9 ปี มีพระพุทธรูปองค์ดำปฏิหาริย์ พระประธาน พระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ หลวงปู่ทวด พระพิฆเนศ พระโพธิสัตว์กวนอิม มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากราบไหว้บูชาทุกๆ วัน

 

ประวัติ พระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกุขวิริโย (เกรียงไกร พงษ์ธนจิรายุส น.ธ.เอก, พธ.บ. ,ปริญญาโท)

 

สถานะเดิม ชื่อเกรียงไกร พงษ์ธนจิรายุส เกิดเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2519 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง บิดา นายประยูร ตันเถื่อน มารดา นางแจ๋ว ตันเถื่อน บ้านเขาสูง เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 

อุปสมบท วันที่ 25 พ.ศ. 2540 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ณ วัดไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาวิภูษิต เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เจ้าอาวาสไผ่สามเกาะ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์บุญมี รองเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ พระอนุสาวนาจารย์ พระสุเทพ จนุทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ

 

วิทยฐานะ

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2544

ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2551

ปริญญาโท คณะบริหารธุริกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ.2553

ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด highlight

หลวงพ่อวัดน้อย

สวนนกชัยนาท

วัดเขาไม้แดง

Our Facebook Page