เที่ยววัดทำบุญ กรกฎาคม2561

วัดบ้านไร่,วัดหมื่นไวย,สัดราษฎร์บำรุง,วัดกระโดน,วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร,วัดมกุฏคีรีวัน,วัดวิมุตติธรรม,วัดปางแก,วัดใหม่สระปทุม,

เที่ยววัดทำบุญ ตุลาคม2561

วัดธาตุ, วัดป่ากิตติญานุสรณ์, วัดป่าวังเลิง, วัดภูทองเทพนิมิตร, วัดศรีจันทร์, วัดหนองแวง, วัดแก้วจักรพรรดิ

วัดในจ.เลย

วัดศรีบุญเรือง,วัดศรีวิชัยวนาราม,วัดศรีสุทธาวาส,วัดศรีคุณเมือง,วัดสันติวนาราม,วัดป่าใต้,วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน,วัดมหาธาตุ,วัดศรีพนมมาศ,วัดเลยหลง,วัดบ้านติ้ว,

วัดในจ.ร้อยเอ็ด อุดรธานี

วัดบึงพระลานชัย,วัดเหนือ,วัดป่าทรงธรรม,วัดโพธิ์ชัยศรี,วัดป่าศรีคุณาราม,วัดบ้านค้อ,วัดศรีนคราราม,วัดป่าธรรมวิเวก,วัดสันติวนาราม,

อุดร ร้อยเอ็ด เลย

วัดป่าศรีคุณาราม,วัดโพธิ์ชัยศรี,วัดป่าบ้านตาด,วัดบึงพระลานชัย,วัดเหนือ,วัดศรีสุทธาวาส,วัดศรีบุญเรือง,วัดวิมุตติธรรม,วัดศรีอุดมวงศ์,

วัดน่าเที่ยวภาคอิสาน

วัดธาตุพระอารามหลวง, วัดบ้านไร่, วัดพระนารายณ์, วัดพุทธาวาสภูสิงห์, วัดสันติวนาราม, วัดหนองบัว, วัดแก้วจักรพรรดิ์

วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

https://youtu.be/vzr5fJ2rMt4 วัดบ้านไร่  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี    บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม ปริสุทธปัญญา  วิกิมีเดีย | © โอเพนสตรีทแมพ ชื่อสามัญ วัดบ้านไร่ ที่ตั้ง ถนนด่านขุนทด-คำปิง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ประเภท วัดราษฎร์ นิกาย เถรวาท  ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา