เที่ยววัดทำบุญ มีนาคม 2561

วัดอโยธยา,วัดท่าการ้อง,วัดสะตือ,วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร,วัดสายไหม,วัดหนองโพ,วัดเขาภูคา,วัดปากน้ำแขมหนู,วัดจุกกะเฌอ,วัดปางทรงธรรมโชติการาม,วัดท่าสะอ้าน,วัดท่าเจดีย์,วัดกำมะเชียร,

เที่ยววัดทำบุญ สิงหาคม2561

วัดกษัตราธิราช, วัดชุมพลนิกายาราม, วัดชูจิตธรรมาราม, วัดตะโก, วัดพระขาว, วัดสะตือ, วัดสะแก, วัดสิงห์สุทธาวาส, วัดไผ่ล้อม

เที่ยววัดทำบุญ กันยายน2561

วัดตูม, วัดป้อมแก้ว, วัดพนัญเชิง, วัดมเหยงคณ์, วัดสุทธาวาส, วัดหน้าต่างนอก, วัดหน้าพระเมรุ, วัดเศวตศิลาราม, วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาว วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ วัดสมัยอยุธยา เที่ยววัด เที่ยววัดทำบุญ วัดพระขาว วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2470วัดแห่งนี้มีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ ปูนปั้นสีขาว

หลวงพ่อวัดน้อย วัดสิงห์สุทธาวาส บางไทร พระนครศรีอยุธยา

ขอแนะนำเส้นทางกราบขอพรองค์พระพุทธรูปประดิษฐานในโบสถ์โดดเดี่ยวไม่มีวัดที่ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อย ตั้งอยู่ในเขต อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้ แต่เดิมเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยครับ  องค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวมากราบขอพรกันมาก ดูที่องค์พระพุทธรูปปิดทองเต็มองค์ครับ  ส่วนองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยนั้นมีโบสถ์หลังเล็กๆ ชาวบ้านเรียกโบสถ์น้อยประดิษฐานองค์พระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่มากหรือเรียกกันเองว่าองค์น้อย แต่ไม่มีวัดครับ มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  โดยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีเจ้ามอญน้อยเดินทางมาจากภาคเหนือหรือล้านนาแล้วพักอาศัยในกรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่าป่วยหนักรักษาไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลถ้าหากโรคภัยไข้เจ็บหายแล้ว จะสร้างองค์พระพุทธรูปถวายและสร้างโบสถ์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เจ้ามอญน้อยก็หายจากอาการป่วยแล้วได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ต่อมาเมื่อชาวบ้านมากราบขอพรแล้วได้สมความปรารถนาจึงเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ Advertisement สำหรับชื่อหลวงพ่อโบสถ์น้อยก็เหมือนกับหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทราราม ถนนอรุณอมรินทร์ ริมคลองบางกอกน้อย

หนังสือเที่ยววัดทำบุญฉบับบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,วัดพระลอย,วัดท่าเจดีย์,วัดสิงห์สุทธาวาส,วัดไผ่ล้อม,วัดเขาภูคา,วัดถ้ำพระธาตุ,วัดถ้ำเขาปูน

วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อก่อนบริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยกอไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม มีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และต้นสะตือใหญ่อยู่คู่วัดตลอดมา   ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2285 เจ้าอาวาสองค์แรก ไม่ปรากฏหลักฐาน จนมาถึงสมัยหลวงพ่อตรุด บ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรี อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าคณะตำบลในเวลาต่อมา ท่านเป็นครูสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานในละแวกวัด สอนทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน มาถึงสมัยหลวงพ่อแจ่ม กิตติสาโร ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณ ในสมัยนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านได้เป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ปี