วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาว วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ วัดสมัยอยุธยา เที่ยววัด เที่ยววัดทำบุญ วัดพระขาว วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2470วัดแห่งนี้มีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ ปูนปั้นสีขาว

วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อก่อนบริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยกอไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม มีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และต้นสะตือใหญ่อยู่คู่วัดตลอดมา   ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2285 เจ้าอาวาสองค์แรก ไม่ปรากฏหลักฐาน จนมาถึงสมัยหลวงพ่อตรุด บ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรี อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าคณะตำบลในเวลาต่อมา ท่านเป็นครูสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานในละแวกวัด สอนทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน มาถึงสมัยหลวงพ่อแจ่ม กิตติสาโร ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณ ในสมัยนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านได้เป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ปี