เที่ยววัดทำบุญ มกราคม 2562

วัดหินแท่นลำภาชี,พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,วัดพระลอย,วัดดอนมะนาว,วัดแสงสรรค์,วัดวังขนายทายิการาม,วัดถ้ำเขาปูน,วัดถ้ำเจริญธรรม,วัดท่าเจดีย์,

เที่ยววัดทำบุญ กุมภาพันธ์ 2561

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ,วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม,วัดชีสุขเกษม,วัดดงตาล,วัดทับกระดาน,วัดท่าเจดีย์,วัดพระนอน,วัดพระลอย,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,วัดคงคา,วัดไร่แตงทอง,

หนังสือเที่ยววัดทำบุญฉบับบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,วัดพระลอย,วัดท่าเจดีย์,วัดสิงห์สุทธาวาส,วัดไผ่ล้อม,วัดเขาภูคา,วัดถ้ำพระธาตุ,วัดถ้ำเขาปูน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดสำคัญของเมืองโบราณสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อพุทธศักราช 2310 จากนั้นจึงมีการบูรณปฎิสังขรณ์ใหม่ อีกครั้ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประวัติการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปรากฎในจารึกบนแผ่นลานทองที่พบจากกรุพระปรางค์ และยอดนภศูล เมื่อพุทธศักราช 2456 ข้อความในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูป (องค์พระปรางค์) ของพระมหากษัตริย์ และการปฎิสังขรณ์ โดยพระราชโอรสในสมัยต่อมา