เที่ยววัดทำบุญ ธันวาคม 2560

วัดกระทิง,วัดหนองอ้อ,วัดมะขาม,วัดปากน้ำแขมหนู,วัดไทรน้อย,วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม,วัดปากบาง,วัดน่วมกานนท์,วัดท่ากระบือ,วัดช่องลม,วัดอินทาราม,

เที่ยววัดทำบุญ กรกฎาคม2561

วัดบ้านไร่,วัดหมื่นไวย,สัดราษฎร์บำรุง,วัดกระโดน,วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร,วัดมกุฏคีรีวัน,วัดวิมุตติธรรม,วัดปางแก,วัดใหม่สระปทุม,

เที่ยววัดทำบุญ ตุลาคม2561

วัดธาตุ, วัดป่ากิตติญานุสรณ์, วัดป่าวังเลิง, วัดภูทองเทพนิมิตร, วัดศรีจันทร์, วัดหนองแวง, วัดแก้วจักรพรรดิ

วัดน่าเที่ยวภาคอิสาน

วัดธาตุพระอารามหลวง, วัดบ้านไร่, วัดพระนารายณ์, วัดพุทธาวาสภูสิงห์, วัดสันติวนาราม, วัดหนองบัว, วัดแก้วจักรพรรดิ์

วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

https://youtu.be/vzr5fJ2rMt4 วัดบ้านไร่  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี    บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม ปริสุทธปัญญา  วิกิมีเดีย | © โอเพนสตรีทแมพ ชื่อสามัญ วัดบ้านไร่ ที่ตั้ง ถนนด่านขุนทด-คำปิง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ประเภท วัดราษฎร์ นิกาย เถรวาท  ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา