ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสัก วันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก

ขอเชิญร่วมพิธี สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แหลมสักวันที่ ๑-๓) เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก กำหนดการ วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุบิณฑบาตรภายในวัดฯเวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุฉันภัตตาหาร วันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕เวลา ๐๗.๓๐ น.

วัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพระขาว วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ วัดสมัยอยุธยา เที่ยววัด เที่ยววัดทำบุญ วัดพระขาว วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2250 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2470วัดแห่งนี้มีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ ปูนปั้นสีขาว

วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน เดิมชื่อวัดปัฎฐวีปัพพตาราม ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ แห่งเดียวในอำเภอบางปะกง (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) ห่างถนนประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวาวัดเขาดิน เป็นวัดที่จัดว่ายังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขาหิน ตามธรรมชาติที่สวยงาม และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะกง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นสำนักงานปฏิบัติธรรม

วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

https://youtu.be/vzr5fJ2rMt4 วัดบ้านไร่  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี    บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม ปริสุทธปัญญา  วิกิมีเดีย | © โอเพนสตรีทแมพ ชื่อสามัญ วัดบ้านไร่ ที่ตั้ง ถนนด่านขุนทด-คำปิง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ประเภท วัดราษฎร์ นิกาย เถรวาท  ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อวัดน้อย วัดสิงห์สุทธาวาส บางไทร พระนครศรีอยุธยา

ขอแนะนำเส้นทางกราบขอพรองค์พระพุทธรูปประดิษฐานในโบสถ์โดดเดี่ยวไม่มีวัดที่ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อย ตั้งอยู่ในเขต อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้ แต่เดิมเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยครับ  องค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยหรือวัดน้อยแห่งนี้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวมากราบขอพรกันมาก ดูที่องค์พระพุทธรูปปิดทองเต็มองค์ครับ  ส่วนองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อยนั้นมีโบสถ์หลังเล็กๆ ชาวบ้านเรียกโบสถ์น้อยประดิษฐานองค์พระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่มากหรือเรียกกันเองว่าองค์น้อย แต่ไม่มีวัดครับ มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  โดยกล่าวกันว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีเจ้ามอญน้อยเดินทางมาจากภาคเหนือหรือล้านนาแล้วพักอาศัยในกรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่าป่วยหนักรักษาไม่หาย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลถ้าหากโรคภัยไข้เจ็บหายแล้ว จะสร้างองค์พระพุทธรูปถวายและสร้างโบสถ์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เจ้ามอญน้อยก็หายจากอาการป่วยแล้วได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น ต่อมาเมื่อชาวบ้านมากราบขอพรแล้วได้สมความปรารถนาจึงเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ Advertisement สำหรับชื่อหลวงพ่อโบสถ์น้อยก็เหมือนกับหลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมรินทราราม ถนนอรุณอมรินทร์ ริมคลองบางกอกน้อย

วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อก่อนบริเวณวัดล้อมรอบไปด้วยกอไผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม มีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และต้นสะตือใหญ่อยู่คู่วัดตลอดมา   ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2285 เจ้าอาวาสองค์แรก ไม่ปรากฏหลักฐาน จนมาถึงสมัยหลวงพ่อตรุด บ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรี อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าคณะตำบลในเวลาต่อมา ท่านเป็นครูสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานในละแวกวัด สอนทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน มาถึงสมัยหลวงพ่อแจ่ม กิตติสาโร ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณ ในสมัยนั้นเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านได้เป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดสำคัญของเมืองโบราณสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อพุทธศักราช 2310 จากนั้นจึงมีการบูรณปฎิสังขรณ์ใหม่ อีกครั้ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประวัติการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปรากฎในจารึกบนแผ่นลานทองที่พบจากกรุพระปรางค์ และยอดนภศูล เมื่อพุทธศักราช 2456 ข้อความในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูป (องค์พระปรางค์) ของพระมหากษัตริย์ และการปฎิสังขรณ์ โดยพระราชโอรสในสมัยต่อมา